Informatie

over intakestops

In het algemeen geldt dat door het jaar heen de beschikbare budgets per verzekeraar kleiner worden. Dit kan betekenen dat aan het eind van het jaar er geen budget meer is voor verzekerden bij een of meer zorgverzekeraars.  Er ontstaat dan een intakestop. Deze kan gelden tot het eind van het lopende jaar, of voor een kortere periode.

 

de volgende intakestops bij verzekeraars:

 

Menzis (incl. Anderzorg en Hema): intakestop sinds 10 maart 2019. U kunt  hierover met Menzis overleggen: (088) 222 40 40

Per 8 augustus 2019 is deze intakestop niet meer van toepassing: VGZ (incl. IZA, IZZ, UMC, Cares, Univé, en enkele andere zgn. gemachtigden): intakestop sinds 20 juli 2019. U kunt hierover met VGZ overleggen: (088) 131 16 11

CZ (incl. Ohra, Delta Lloyd en Nationale Nederlanden)): intakestop sinds 20 juli 2019.U kunt hierover met CZ overleggen: (013) 594 91 10.

Per 24 juli 2019 is deze intakestop niet meer van toepassing: Zilveren Kruis (incl. FBTO en enkele andere labels bij licentiehoudende kantoren): intakestop sinds 4 mei 2019. U kunt hierover met Zilveren Kruis overleggen: 0906-040 03 79

 

Wat kunt u doen bij een intakestop?

Indien u een restitutie-polis heeft, dan mag u van uw zorgverzekeraar in ieder geval verlangen dat uw eigen keuze om door ons te worden behandeld, wordt toegestaan. De verzekeraar is dan verplicht om voor ons aanvullend budget beschikbaar stellen.

 

Als u geen restitutie-polis heeft, maar bijvoorbeeld een natura-polis, dan kunt u nog wel de zorgverzekeraar om een zgn. 'coulance' verzoeken. Deze is daartoe dan niet verplicht, maar wil u misschien toch van dienst zijn, bijvoorbeeld wanneer u wijst op onze specifieke deskundigheid (experientieel-dynamische therapie).

 

U moet in alle gevallen dat dan wel van uw verzekeraar schriftelijk, op papier, toegezegd krijgen, zodat wij hierover met de verzekeraar later geen misverstanden krijgen.