Vrijblijvend

kennismakingsgesprek?

 

De mogelijkheid van een vrijblijvend kennismakingsgesprek bieden we niet, om diverse redenen.

In de eerste plaats is de intaker niet altijd ook de behandelaar. Voelt u zich bij de intaker erg prettig, dan kan dat bij de behandelaar juist niet het geval zijn; of precies omgekeeerd.

Een andere reden is dat wij veel aanmeldingen krijgen en ons mogen verheugen in erg veel werk. Mensen die zich bij ons aanmelden, hebben doorgaans met hun huisarts (of praktijkondersteuner ggz) overlegd en hebben dan het advies gekregen om naar ons te komen.

Dit is ook hetgeen wij iemand willen aanraden die een passende behandeling zoekt: overleg goed met uw huisarts (of praktijkondersteuner) en bespreek wat hem/haar voor u het meest geschikt lijkt.

De andere kant van de medaille is dat als u zich niet prettig voelt bij ons, u zonder bezwaar altijd kunt stoppen. U verplicht zich nooit tot een bepaald aantal afspraken. (Wel verlangen wij dat mensen zich op tijd afmelden, zodat we niet voor verrassingen staan.)

Maar we willen in zulke situaties, als er iets niet goed loopt, ook graag samen met u kijken wat er niet bevalt en hoe we dat met elkaar kunnen oplossen, hetzij met, hetzij zonder dezelfde behandelaar.