Externe brieven aan

niet-behandelaars

 

Het komt regelmatig voor dat niet-behandelende externe instanties, zoals bijvoorbeeld een arbo-dienst, informatie opvragen over een cliŽnt. Ons beleid in deze is als volgt:

Er wordt nooit informatie verstrekt, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door de cliŽnt, tenzij er sprake is van een noodsituatie waarin met een huisarts of een andere behandelaar, zoals een crisisdienst, moet worden overlegd. (Een arbo-dienst is geen behandelende instelling.)

Alle informatie wordt schriftelijk verstrekt, tenzij de cliŽnt uitdrukkelijk iets anders verzoekt.

De uitgaande brieven worden in het cliŽnt-dossier opgenomen.

 

Betalingen door de externe instantie vanwege de verstrekte informatie dienen te worden gedaan op:

IBAN NL02 INGB 0000 5750 00 t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag, onder vermelding van "prj01-001-0001".

Het tarief voor een uitgaande brief in antwoord op een verzoek om informatie over een cliŽnt is conform de geldende normen.

EDT Maastricht beschouwt dit als een vorm van 'maatschappelijk bewust ondernemen' en voorkomt hiermee tevens dat er btw-plichtige inkomsten ontstaan.