Bij wijze van betaling door derden

 

EDT Maastricht verstrekt nooit informatie over cliŽnten aan buitenstaanders, indien geen schriftelijke toestemming daarvoor is verleend.

Indien een brief wordt verstuurd in antwoord op een vragenbrief van een derde partij (bijvoorbeeld arbo-diensten, advocaten, UWV, etc.), dan berekent EDT Maastricht veelal geen kosten, maar verzoekt om het gespecificeerde bedrag over te maken op:

rekeningnummmer 575000, t.n.v. het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag,

IBAN/SEPA Nummer: NL02INGB0000575000
BIC Nummer: INGBNL2A

onder vermelding van "prj01-001-0001"

(adresgegevens: Nederlandse Rode Kruis, Leeghwaterplein 27 2521 CV Den Haag,

Postbus 28120 2502 KC Den Haag)

Tevens verlangen wij van de betalende partij een bevestiging, per post of per email, dat het gespecificeerde bedrag is overgemaakt.