de Brievenbus.
Berichten en bestanden
veilig verzenden naar EDT Maastricht

 



Op deze brievenbus-pagina kunt u zelf privacy-gevoelige berichten of bestanden veilig aan ons toezenden. Let op: vanuit EDT Maastricht kunnen wij u per beveiligde email ook een bericht sturen en dan kunt u daarop ook antwoorden (reply).

Uw naam, uw emailadres, de onderwerp-regel en voor wie het bericht bedoeld is blijven wel zichtbaar, maar uw bericht zelf en de bestanden die u wilt meesturen worden versleuteld en beveiligd verzonden. Vermeld s.v.p. geen namen van personen in de onderwerp-regel.

Na het invullen van de gegevens drukt u op de knop 'Versturen', onderaan op deze pagina.

Uw naam (of iets anders, waaruit wij kunnen afleiden van wie het bericht afkomstig is) is het enige deel dat verplicht ingevuld dient te worden. Voorbeeld.

 
Uw naam of kenmerk:


Uw eigen email-adres (zie ook de toelichting):


Bedoeld voor wie:

Onderwerp (hier geen persoonsnamen vermelden):


Toelichting: Schrijf of plak hieronder uw bericht, als het gaat om een gewone (platte) tekst (maximaal 32K). Als u een plaatje of een scan wilt insturen, of een ander soort document, of als uw platte tekst groter is dan 32K, gebruik dan de mogelijkheid, onderaan dit blad, om een bestand te selecteren en te uploaden. (Inplakken van uw bericht in het grote veld hieronder doet u met Control-v)



Plak of schrijf hier uw bericht:

Hieronder kunt u maximaal twee bestanden meesturen (NB: samen niet groter dan 5 MB !). Hoe veilig is het verzenden van informatie naar EDT Maastricht?


NB: soms geeft de browser Chrome problemen met de verzending. Meld het svp bij ons als u problemen ondervindt bij de verzending van deze gegevens.


Bestand 1:
Bestand 2:

(svp 1x klikken op de Versturen-knop; na het verzenden krijgt u een bevestiging per email; controleer svp eerst uw email)