Bericht voor familie,

partners en anderen die

 betrokken zijn bij een cliŽnt

 van 16 jaar of ouder (English)

U bent mogelijk betrokken, direct of indirect, bij de behandeling die uw familielid, partner, vriend(in), of werknemer, bij ons krijgt. Het komt regelmatig voor dat betrokkenen, die niet zelf bij ons als cliŽnt ingeschreven staan, contact met ons opnemen om te overleggen. Dit kan voortkomen uit bezorgdheid, of uit behoefte om ons nader te informeren, of gewoon omdat iets nogal hoog zit.

Wij houden zulk contact altijd af. Wij willen niet praten of luisteren. Dat klinkt niet erg vriendelijk, maar het is vooral bedoeld om te voorkomen dat we domme fouten maken en tegen de wens van onze cliŽnt zouden handelen, of de vertrouwelijkheid van de gesprekken zouden schenden. Neem daarom vooral s.v.p. gťťn rechtstreeks contact met ons op, stuur geen emails of post, etc.

Wel kunt u natuurlijk altijd met uw relatie, onze cliŽnt, overleggen of u een keer mee zult komen naar de therapie, om uw zorgen uit te spreken, of om andere redenen. Als onze cliŽnt het vraagt, dan houden wij graag rekening met uw wensen en horen we graag uw mening. Het kan dan ook gebeuren dat wij, na overleg, u graag terugbellen, of u alsnog voor een afspraak uitnodigen. Zo onaardig zijn we nou ook weer niet.

 

 

General notice for family members, spouses and others who are involved with or concerned about a patient of 16 years or older.

You may be concerned, directly or indirectly, with the treatment that your family member, spouse, friend or employee is receiving from us. It often happens that persons who themselves have not registered as a patient wish to contact us and discuss matters. This may be for reasons of concern, or in order to inform us, or just because something is bothering them.

We discourage such contact. We do not want to talk or listen. Unfriendly as this may sound, it is primarily meant to help us avoid making mistakes, such as acting against our patient's will or violating confidentiality. Therefore, please do not contact us, don't send us emails or letters etc.

However, you are always free to discuss this with our patient and see if you may join him or her to the therapy, so that you have the opportunity to express your concerns or other issues. With our patient's consent we will be happy to hear your opinions and wishes. We may then even call you back or invite you for an appointment. We are not that unkind, in the end.