Hoe zit het met uw privacy,de zorgovereenkomst en het doorgeven van diagnostische gegevens?

 

Zie ook onze reglementen betreffende privacy en klachten.

Wij zijn verplicht uw privacy volledig te waarborgen. Wel vragen we bij uw aanmelding of we met uw huisarts mogen communiceren, en eventueel met andere hulpverleners, indien van toepassing.

U krijgt van ons ook, nadat de intake-fase is afgerond, een zgn. zorg-overeenkomst aangeboden. Hierin wordt de diagnose samengevat en de behand-doelstelling en het behandel-plan worden hierin geformuleerd. Deze zorg-overeenkomst is een recht van elke cliŽnt, op grond van de WGBO. Het maakt het voor cliŽnten eenvoudiger om de behandelaar te houden aan hetgeen overeengekomen is, en het voorkomt bovendien dat men niet (meer) zou weten waarom en waarvoor de behandeling bedoeld is. Uiteraard kan in goed overleg de inhoud van de zorg-overeenkomst worden aangepast, wanneer daar aanleiding toe is.

 

EDT Maastricht rappporteert op twee manieren gegevens over behandelingen:

a) meldingen aan de Nederlandse Zorgautoriteit inzake de typering van de zorgvraag. Hiervoor wordt een speciale vragenlijst gebruikt, de Honos.

b) declaraties aan de zorgverzekeraars, voor cliŽnten die een ziektekostenverzekering hebben die de behandeling vergoedt: dit zijn gegevens op naam van de cliŽnt, met een zeer grove aanduiding van de soort behandelde problematiek en een ruwe aanduiding van de zorgtypering. Deze declaraties zijn er uiteraard niet voor cliŽnten die de behandeling zelf betalen.

Wij zijn als instelling van mening dat in deze regelgeving uw privacy aan de orde is, zij het dat het hier om een zeer beperkt aantal gegevens gaat, met erg weinig detail.

Niettemin is het ook mogelijk om gebruik te maken van de zgn. 'optout-regeling', waarbij diagnostische gegevens worden gemaskeerd in de declaraties en er geen informatie over de zorgvraagtypering wordt doorgegeven. Hiervoor dient u met ons, bij aanvang van de behandeling, een schriftelijke afspraak te maken, die in uw dossier wordt bewaard en die voor de zorgverzekeraar en de NZa ter inzage beschikbaar is.