Hoe zit het met uw privacy,

de zorgovereenkomst en de DBC's?

 

Zie ook onze reglementen betreffende privacy en klachten.

Wij zijn verplicht uw privacy volledig te waarborgen. Wel vragen we bij uw aanmelding of we met uw huisarts mogen communiceren, en eventueel met andere hulpverleners, indien van toepassing.

U krijgt van ons ook, nadat de intake-fase is afgerond, een zgn. zorg-overeenkomst aangeboden. Hierin wordt de diagnose samengevat en de behand-doelstelling en het behandel-plan worden hierin geformuleerd. Deze zorg-overeenkomst is een recht van elke cliŽnt, op grond van de WGBO. Het maakt het voor cliŽnten eenvoudiger om de behandelaar te houden aan hetgeen overeengekomen is, en het voorkomt bovendien dat men niet (meer) zou weten waarom en waarvoor de behandeling bedoeld is. Uiteraard kan in goed overleg de inhoud van de zorg-overeenkomst worden aangepast, wanneer daar aanleiding toe is.

 

EDT Maastricht rappporteert op twee manieren gegevens over elke afgesloten behandeling van cliŽnten:

a) meldingen aan de centrale databank (DIS). Dit zijn gegevens die 'gepseudonimiseerd' zijn. Dit betekent: de identiteit van de cliŽnt is niet meer te achterhalen, maar als een cliŽnt later nog eens een behandeling krijgt ergens, dan is wel te herkennen dat het dezelfde cliŽnt is. Wij zijn verplicht om deze gegevens aan te leveren aan het DIS voor al onze cliŽnten.

b) declaraties aan de zorgverzekeraars, voor cliŽnten die een ziektekostenverzekering hebben die de behandeling vergoedt: dit zijn gegevens op naam van de cliŽnt, met een zeer grove aanduiding van de soort behandelde problematiek en een ruwe aanduiding van het aantal minuten werk dat die behandeling heeft geduurd. Deze declaraties zijn er uiteraard niet voor cliŽnten die de behandeling zelf betalen.

Wij zijn als instelling van mening dat in de dbc-regelgeving uw privacy aan de orde is bij punt b), zij het dat het hier om een zeer beperkt aantal gegevens gaat, met erg weinig detail, en zij het dat verzekeraars die deze gegevens zouden doorspelen naar anderen zich juridisch wel erg kwetsbaar zouden maken.

Niettemin is het tegenwoordig mogelijk om gebruik te maken van de zgn. 'optout-regeling', waarbij diagnostische gegevens worden gemaskeerd in de declaratie.