Klachten, geschillen en privacy

 

Indien U een klacht heeft, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zie hierover ook de informatie-folder voor cliŽnten.

Er is een overeenkomst met de Stichting Zorggeschil, waarvan u als cliŽnt van EDT Maastricht gebruik kunt maken voor het behandelen van een geschil.

Er is een overeenkomst met Quasir B.V., voor het indienen van een klacht, het verzoeken om bemiddeling of het stellen van een vraag.

U kunt overleggen met onze cliŽntenraad.

U kunt ons klachten- en geschillen-reglement en ons privacy-reglement inzien.

Zie ook enkele opmerkingen over de zorg-overeenkomst en de het doorgeven/aanleveren van diagnostische gegevens.

Zie ook ons beleid inzake uitgaande brieven aan externe instanties (zoals arbo-diensten).

Tenslotte is er de mogelijkheid van cliŽntenbelangenbehartiging door stichting Netwerk Client-en-Raad Zorg (NCZ). Voor meer informatie : https://ncz.nl/ondersteuning/voor-clienten. Voor contact: info@ncz.nl