Wachttijden

 

peildatum: 1-11-2021
wachttijd tot aan: intake behandeling
volwassenen:
Maastricht 10 weken 2 weken
Amsterdam 12 weken 2 weken
jeugd: nvt nvt
ouderen: nvt nvt
verslavingszorg: nvt nvt

In het algemeen geldt dat door het jaar heen de beschikbare budgets per verzekeraar kleiner worden. Dit kan betekenen dat ergens in de loop van het jaar er geen budget meer is voor verzekerden bij een of meer zorgverzekeraars. Er ontstaan dan intakestops. Klik hier voor actuele informatie over intakestops.

 

Indien u echter een restitutie-polis heeft, dan mag u van uw zorgverzekeraar in ieder geval verlangen dat uw eigen keuze om door ons te worden behandeld, wordt toegestaan. De verzekeraar is dan verplicht om aanvullend budget beschikbaar stellen.

 

Er zijn voor de diverse probleemgebieden of voor de diverse zorgverzekeraars geen verschillen qua wachttijd.

 

 

Wij zijn bovendien verplicht om u over het volgende te informeren, voor zover van toepassing:

 

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met ons een intakegesprek krijgt, bij ons of elders, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).