Kosten en betalingen

Iedereen die een Nederlandse ziektekostenverzekering heeft, komt automatisch in aanmerking voor de vergoedings-regeling zoals vastgelegd in de Zorgverzekeringswet. Uw behandeling bij ons zit in het basispakket van uw verzekering, en wordt daarmee volledig vergoed. Alle betalingen lopen via de verzekering, en u betaalt ons niet rechtstreeks. Aanvullende verzekeringen zijn bij ons niet nodig of van toepassing. Wij zijn verplicht om van u een geldige verwijzing te vragen, alvorens wij u in behandeling mogen nemen en de kosten bij de verzekeraar mogen declareren. Tenslotte is er een eigen risico dat u met uw verzekeraar afspreekt.

 

Zie ook onze algemene afspraken over betalingen.

 

De zorgverzekeraars sluiten sinds 2014 met elke zorgaanbieder apart contracten. EDT Maastricht heeft sindsdien telkens met alle Nederlandse zorgverzekeraars contracten afgesloten in het kader van de Zorgverzekeringswet (ZVW), en dat geldt ook weer voor 2024.

 

Eigen risico: houdt u er rekening ermee dat uw eigen risico door de verzekeraar wordt aangesproken, net als bij andere medische kosten. In 2024 is dat eigen risico minimaal 385 per kalenderjaar. Dit bedrag betaalt u dus (aan uw verzekering) eenmalig, voordat uw medische kosten worden vergoed voor behandelingen die in het betreffende kalenderjaar zijn gestart of wordt voortgezet. Een behandeling wordt (sinds 2022) administratief opgesplitst per kalenderjaar, zie ook hier.

 

Indien u in Nederland werkt of studeert, maar een buitenlandse verzekering heeft binnen de EU, dan heeft u een zgn. S1- (voorheen: E106-) formulier nodig. Hiermee gaat u naar uw eigen zorgverzekeraar, en deze kan dan een tijdelijke regeling treffen met een Nederlandse verzekeraar. U dient dit echter wel voorafgaand aan de behandeling te regelen. Het is niet heel moeilijk (wel vervelend). Zie ook hier.

 

De kosten voor de behandeling worden rechtstreeks door ons aan de verzekeraar in rekening gebracht. U hoeft dus niets voor te schieten en u krijgt geen factuur van ons, en soms krijgt u naderhand een afschrift van uw verzekeraar. Als u vragen hieover heeft, dan zal uw verzekeraar u daarover uitleg willen geven.

Wij zijn een zgn. specialistische ggz instelling (voorheen: tweedelijns ggz). Voor de generalistische basis-ggz (voorheen: eerstelijns psychologische hulpverlening) gelden andere regels (o.a. een maximum van een bepaald aantal gesprekken), die voor ons niet gelden.

Misverstanden ontstaan vaak als iemand naar de zorgverzekering belt en vraagt naar zijn/haar polis, hoe het zit met 'psychologische hulp', of hoe het zit met die en die behandelaar. Dan zoekt de medwerker van de helpdesk te vaak in een register met namen van vrijgevestigde behandelaars of van praktijken voor basis-ggz en vindt ons daar niet. Maar wij zijn wel degelijk gewoon geregistreerd en erkend als instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg (sggz) en zo kunt u ons ook terugvinden. Als u uw verzekeringsmaatschappij belt dan zijn de antwoorden die u krijgt afhankelijk van de juiste informatie: EDT Maastricht, agb-code: 73733121.

Voor betalingen door derden: klik hier