Visie

Doelstelling van de organisatie:

Het oogmerk van onze GGZ-instelling "EDT Maastricht" is het leveren van psychotherapeutische behandelingen op ambachtelijk en hoog niveau, voornamelijk, maar niet uitsluitend, volgens de principes van ervaringsgerichte dynamische therapie (EDT). Er is inmiddels veel empirisch onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze behandelvormen, welke i.h.b. zinvol blijken bij voorheen zeer moeilijk behandelbare problematiek, zoals persoonlijkheidsstoornissen. Prettig is bovendien dat de behandelduur relatief kort is.

Ons idee is dat er op de jonge markt van de GGZ plaats is voor ons aanbod, juist omdat het markt-mechanisme dat thans in volle werking is, het effect heeft dat veel zorg-aanbieders hun prijzen verlagen en bezuinigen op de kwaliteit van hun behandelaanbod. Investeren in hoog-opgeleide psychotherapeuten is strijdig met het korte-termijn-rendementsdenken. Niettemin blijft er behoefte aan degelijke psychotherapie. Grote en goedkope zorgaanbieders richten hun zorg-aanbod vooral op winst-optimalisatie, d.w.z. zo groot mogelijke populatie bedienen met zo goedkoop mogelijke behandelvormen. Veel psychische problemen blijven hierdoor onderbehandeld en leiden tot heraanmeldingen. Klik hier voor een persiflage van slechte advisering, die helaas in de realiteit van onze sector steeds vaker voorkomt. Klik hier voor een vrolijk liedje over de afweermechanismen die in onze opvatting van het therapeutische werk vaak centraal staan.

De markt: effecten van de economische druk

Als het strenge economische milieu van de afgelopen decennia al een positief effect heeft gehad op de ontwikkelingen van psychotherapie, dan is het waarschijnlijk dat het (internationaal) een tegenbeweging binnen de psychotherapie heeft gestimuleerd. Deze beoogt en pretendeert sinds de jaren '90 een aantal inhoudelijk waardevolle behandelprincipes te bewaren en zelfs concurrerend op de markt te kunnen zetten. In Nederland besloot de Minister van VWS in 2005 dat het beroepsregister van psychotherapeuten niét zou worden afgesloten. Dat scheelde maar erg weinig. Maar er gaat nog steeds veel mis met de regelgeving rondom psychotherapie. Zie hierover onze brief aan de vaste kamercommissie voor VWS van 4 augustus 2009. U vindt deze ook als bijlage bij het boekje Psychotherapie in Tijden van Administratie; afgevinkte frustraties over de nieuwe gekte in de geestelijke gezondheidszorg (2012). Vanaf 2022 is er, wederom met marktwerking, een nieuw systeem van administratie en financiering in de zorgsector ingevoerd. Dit boekje presenteerde daarvan al enkele punten.... (geen dank, graag gedaan).

EDT Maastricht ziet zich als onderdeel van deze tegenbeweging en wil daar een constructieve bijdrage aan leveren.