Klachten en privacy

 

Indien U een klacht heeft, dan zijn er verschillende mogelijkheden. Zie hierover ook de informatie-folder voor cliŽnten.

Er is een overeenkomst met de Stichting Zorggeschil, waarvan u als cliŽnt van EDT Maastricht gebruik kunt maken voor het indienen van een klacht of het stellen van een vraag.

U kunt overleggen met onze cliŽntenraad.

U kunt ons klachten-reglement en ons privacy-reglement inzien.

Zie ook enkele opmerkingen over de zorg-overeenkomst en de DBC-regeling.

Zie ook ons beleid inzake uitgaande brieven aan externe instanties (zoals arbo-diensten).

Tenslotte is er de mogelijkheid van cliŽntenbelangenbehartiging door stichting Netwerk Client-en-Raad Zorg (NCZ). Voor meer informatie : https://ncz.nl/ondersteuning/voor-clienten. Voor contact: info@ncz.nl