Aanmelding

Voor aanmelding gelieve u gebruik te maken van onze aanmeld-pagina. (Uw aanmelding is geheel vrijblijvend, maar een gemaakte afspraak moet wel tijdig worden afgezegd!)

Een geldige verwijzing is noodzakelijk. U dient daarom te beschikken over een verwijsbrief van bijvoorbeeld uw huisarts, met daarop de term 'specialistische ggz'. (Verwijzingen naar 'basis-ggz' of '1e lijns psycholoog' zijn niet voor ons bedoeld.)

Tevens wordt aanbevolen om de informatie-folder voor cliŽnten op te halen, alsook de informatie over betalingsafspraken.

Zie ook: wachttijden en kosten.

Jeugd-aanmeldingen zijn niet meer mogelijk bij ons met ingang van 2014.

 

Tenslotte: sinds juni 2009 zijn wij als zorginstelling verplicht om uw identiteitsbewijs te zien. Dit is geregeld in de "Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg". Om die reden vragen wij u bij aanmelding om uw geldige legitimatiebewijs mee te brengen en te tonen, dan wel ingescand als bijlage mee te sturen via de aanmeld-pagina, of naderhand via de beveiligde brievenbus.

 

Additional remarks for non-Dutch speaking clients

 

Informatie voor verwijzers