Welkom bij

EDT Maastricht

(ook voor onze Amsterdamse locatie)

A note for our non-Dutch speaking clients

 

Bericht m.b.t. Corona-virus:

EDT Maastricht neemt geen speciale maatregelen m.b.t. de huidige Corona-pandemie. Wij volgen de algemene richtlijnen en bepalingen van de Overheid. Iedere medewerker en iedere cliënt mag hier bovendien naar eigen goeddunken handelen, dat wil zeggen afspraken via online media uitvoeren, dan wel afspraken tijdig (!) annuleren.

 

Message re Corona virus:

EDT Maastricht does not take any special measures with regard to the current Corona pandemic. We follow the general guidelines and regulations of the Government. In addition, every collaborator and every client may act here at his own discretion, i.e., have the appointments online, or (timely!) cancel appointments.

 

 

Voor nieuwe cliënten: aanmelding

Wat is EDT, wat doet EDT Maastricht en voor wie?

Wie zijn wij?

Waar zitten we? (op de kaart) /   contact / bericht voor familie e.a.

Waar staan we? (in het GGZ-veld) en wat is onze visie  (op het werk)?

Kosten voor cliënten en overige betalingen

Cliëntenraad, Klachten, geschillen en privacy

Video

Beveiligde brievenbus voor berichten en bestanden

Overige links:

Wachttijden en intakestops

Nieuw nieuws

Oud nieuws

Ons logo

E-Health (tele-therapie) vanuit onze vestiging in New York

EDT Maastricht studiegroep

IEDTA (International EDT Association)

VKDP (Vereniging voor Korte Dynamische Psychotherapie)

Vacatures

Informatie voor verwijzers